Hälsa 2020 är WHO:s policyramverk för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion som antogs av 53 medlemsländer 2012. En central och viktig del i Hälsa 2020 är att hälsa behöver ingå i alla politikområden och att aktörer från hela samhället behövs för att förbättra hälsan och minska ojämlikheten i hälsa.

Syftet med mötet är att stärka samarbeten och kunskapsutbyten mellan de nordiska och baltiska länderna för att uppnå visionen för Hälsa 2020, nämligen att "Alla människor får möjlighet och stöd att uppnå bästa möjliga hälsa och välbefinnande och att länderna i WHO Europaregionen, var för sig och tillsammans, arbetar för att minska ojämlikhet i hälsa".

Ett 80-tal personer deltar i mötet, bland andra Zsuzsanna Jakab, regiondirektör för WHO:s Europakontor, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, Olle Lundberg, ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa och Inger Ashing, nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar.

Kontakt för journalister:
Presschef Christer Janson
tel: 070-712 96 54
E-post till Christer Janson

Mer information om Hälsa 2020

Health 2020: the European policy for health and well-being

Hälsa 2020: Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion

Kategori: Nyhet