Insatser för miljö, hälsa och jämlikhet

Publicerat

Folkhälsomyndigheten ingår i det internationella projekt INHERIT som undersöker hur boende, fysisk aktivitet och matvanor samspelar med miljö, hälsa och jämlikhet. Projektet efterlyser nu fler goda exempel som kan inspirera andra.

Syftet med INHERIT är att hitta insatser och projekt för en hållbar framtid, det vill säga initiativ som både skyddar miljön, förbättrar vår hälsa och bidrar till ett mer jämlikt samhälle.

Förslagen kan sedan mynna ut i underlag till beslutsfattare och fungera som inspiration för andra.

Projektet samlar in goda exempel och vill gärna ha fler. På INHERITs webbplats kan du dela dina idéer. Bland de som redan har samlats in finns exempelvis:

  • Initiativ till stadsträdgårdar för att främja social delaktighet, närproducerade varor och hälsosam konsumtion.
  • Sociala företag som verkar inom återanvändning, återvinning och reparation. Dessa företag erbjuder arbetslösa sysselsättning och återför produkter till marknaden till överkomliga priser.
  • Projektet Beat the street, ett globalt initiativ som uppmuntrar barn och föräldrar att promenera till skolan för att samla in poäng till sin skola och tävla mot andra.

Kort om INHERIT:

INHERIT står för Intersectoral Health and Environment Research for Innovation. Det är ett EU-finansierat forskningsprojekt med 18 deltagande partners där Folkhälsomyndigheten är en.

INHERIT lanserades i januari 2016 och kommer att pågå fram till december 2019.

Läs mer:

Mer om INHERIT från Folkhälsomyndigheten

Kategori: Nyhet

Kontakt

Marita Friberg
Tfn: 010-205 20 83

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan