Antalet fall av campylobacterinfektion ökar under sensommarmånaderna varje år, visar de rapporter som Folkhälsomyndigheten får in. Men under sommaren i år har antalet personer som blivit sjuka i Sverige varit fler än normalt. Totalt har cirka 3 500 fall rapporterats under juni till september. Det är ungefär 1 000 fall fler än under sommaren i fjol.

– Vi tycker att utvecklingen är oroande. Aldrig tidigare har vi sett så många fall under motsvarande period, säger Britta Björkholm, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Ökningen av sjuka personer sammanfaller med en rapporterad ökning av förekomst av campylobacter i kycklingflockar i Sverige. Det misstänkta sambandet analyseras nu av Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket och de lokala smittskyddsenheterna.

Färsk kyckling är sedan tidigare en känd källa till smitta. Vid en motsvarande utredning för nästan ett år sedan kunde laboratorieanalyser visa att det var samma sorts bakterier som fanns hos både kycklingbesättningar och människor som blev sjuka.

– Det är viktigt att påminna om att all kyckling, särskilt färsk, ska hanteras på rätt sätt i köket för att minska risken för smitta, säger Britta Björkholm.

Bilder som visar utvecklingen

Figur 1. Inhemska fall av campylobacterinfektion under juni-september 2008-2016 (data till och med 29 september).

Graf över inhemska fall av campylobacterinfection under juni-september 2008-2016

Figur 2. Säsongsvariation av inhemsk campylobacterinfektion (data till och med 29 september 2016).

Graf över säsongsvariation av inhemsk campylovacterinfektion

Undvik att bli sjuk – råd från Livsmedelsverket

  • Genomstek alltid kyckling. Genom att hetta upp maten ordentligt dör eventuella bakterier.
  • Var noggrann med hygienen. Tvätta händerna före matlagning mat och direkt efter hantering av rått kött och rå kyckling. Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och rå kyckling. Då förhindrar man att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.

Fakta om campylobacter

  • Campylobacter är tarmbakterier som förekommer hos många djurslag.
  • Bakterien utsöndras med avföringen hos människor och djur. Sjukdomen sprids huvudsakligen via förorenade livsmedel och vatten.
  • Inkubationstiden är vanligen 1–3 dygn men kan vara upp till 10 dygn.
  • De flesta insjuknar akut med diarréer som ibland är blodblandade, magsmärtor, illamående, kräkningar och feber. En relativt vanlig komplikation är ledbesvär (reaktiv artrit).

Läs mer

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om campylobacterinfektion

Information om campylobacter från Livsmedelsverket

Information om campylobacter från SVA

Kategori: Pressmeddelande