Under vecka 40 skickar Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, ut enkäter till 30 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 84 år. Där ställs frågor om kunskap, attityd och hur man förhåller sig till personer som lever med hiv.

Genom sina svar bidrar deltagarna till att utveckla det förebyggande arbetet och kunskapsspridningen om hiv.

– Kunskapen behövs, inte minst för att minska det stigma och den diskriminering som personer som lever med hiv i Sverige fortfarande möter, säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Årets mätning är den tolfte i ordningen. Undersökningen genomfördes första gången 1987, några år efter att de första personerna hade diagnostiserats med hiv i Sverige. Mycket har förändrats sedan dess. I dag är behandlingen av hiv så effektiv att smittsamheten blir minimal. De flesta som bär på hiv skattar både sin psykiska och fysiska hälsa som god – men nästan var femte person har inte berättat för någon att de bär på hiv av rädsla för fördomar.

Den aktuella informationsinsatsen Hiv idag är inte som igår bygger på kunskap från den enkätundersökning som gjordes 2011 och som visade att många inte känner till hur dagens behandling mot hiv påverkar smittsamheten.

Resultatet från den undersökning som genomförs nu, Hiv i Sverige 2016, väntas vara klart hösten 2017.

Läs mer

Informationsinsatsen Hiv i dag

Rapporten från den senaste enkätundersökningen Hiv i Sverige 2011

Studien Att leva med hiv i Sverige – en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv

Kategori: Nyhet