Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Michel Sibidé, exekutivdirektör UNAIDS och Lennart Hjelmåker, Sveriges ambassadör för global hälsa

På bilden: Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Michel Sibidé, exekutivdirektör UNAIDS och Lennart Hjelmåker, Sveriges ambassadör för global hälsa.

Sverige har uppnått det så kallade 90-90-90-målet, som innebär att minst 90 procent av dem som lever med hiv känner till sin hivstatus, att minst 90 procent av dem får effektiv medicinsk behandling och att minst 90 procent av dessa uppnår radikalt minskade virusnivåer.

I sitt tal inför UNAIDS i Genève på torsdagen lyfte Johan Carlson den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar från 2005.

Han poängterade också att okunskap och fördomar är ett hinder för ett effektivt hivpreventivt arbete, och att stigma och diskriminering mot utsatta grupper – som HBTQ-personer, män som har sex med män, personer som injicerar droger och personer som lever med hiv – måste upphöra.

– Studier i Sverige visar att personer som lever med hiv skattar sin livskvalitet som god, men det finns fortfarande mycket att förbättra. Det handlar inte bara om behandling och prevention, det handlar också om samhällets förmåga till acceptans och integration, sade Johan Carlson.

Han avslutade sitt tal med att säga att Sverige deltar i det internationella arbetet kring hiv. Han lyfte FN:s resolution om hiv och aids som antogs i somras och som Sverige står bakom fullt ut. Han nämnde avslutningsvis FN:s nya globala hållbarhetsmål, samlade i Agenda 2030.

– Agenda 2030 är en unik möjlighet till gedigna och samlade insatser mot hiv och aids, sade Johan Carlson.

Läs mer:

Johan Carlsons tal (engelska) (PDF, 35 kB)

"FN antog ny resolution om hiv och aids"

Läs mer om hiv i Sverige

Läs mer om Folkhälsomyndighetens arbete med hiv- och STI-prevention

UNAIDS berömmer Sveriges arbete med 90-90-90-målet (engelska)

Kategori: Nyhet