Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin tillsynsvägledningsplan för åren 2017–2018 gällande hälsoskydd enligt miljöbalken. Syftet med planen är att tydliggöra för kommuner och länsstyrelser vilken tillsynsvägledning som myndigheten planerar under perioden.

Tillsyn inom området hälsoskydd ska förhindra att människor blir besvärade eller sjuka på grund av inomhusmiljön. Området regleras i miljöbalken, och tillsynen utförs av kommuner med vägledning från Folkhälsomyndigheten och länsstyrelser.

För åren 2017–2018 kommer Folkhälsomyndigheten att prioritera tillsynsvägledning inom följande områden:

  • buller
  • bassängbad
  • fukt och mikroorganismer
  • vårdlokaler
  • uppföljning och utvärdering av tillsynen enligt miljöbalken.

Prioriteringarna baseras på en omvärldsanalys och vad länsstyrelser och kommuner har uppgett att de har behov av. Planen ska tydliggöra för länsstyrelserna och kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder vilken vägledning som planeras under perioden.

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning till kommunerna i form av allmänna råd, information på webbplatsen och svar på inkomna frågor. Myndigheten medverkar också på regionala hälsoskyddsträffar och seminarier.

Läs mer

Läs den uppdaterade tillsynsvägledningsplanen (länk borttagen 2019-03-29)

Kategori: Nyhet