All form av regelbunden fysisk träning minskade både upplevda depressiva symtom och diagnostiserad depression hos äldre, enligt översikten. Den består av sammanvägda resultat från 18 enskilda forskningsstudier med totalt 1 063 deltagare.

Forskarna har jämfört olika former av fysisk träning med varandra, och har också jämfört effekten av fysisk träning med andra aktiviteter, som att läsa tidningen, att få besök eller att delta i hälsoundervisning.

Ledarledd träning visade på bättre effekter på depression och depressiva symtom än träning på egen hand. Bäst effekt sågs för träningsformerna Tai chi och Qi gong som ger både fysisk och mental träning.

Alla studier var relativt små. Inga långtidsuppföljningar gjordes för att se hur länge effekten av fysisk träning varade.

Depression är den vanligaste psykiska sjukdomen bland personer över 60 år.

Om utblick folkhälsa:

Utblick folkhälsa erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en systematisk litteraturöversikt i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida. Bladet om effekten av fysisk träning på depression och depressiva symtom hos äldre vänder sig till beslutsfattare och andra som arbetar med hälsosamt åldrande och äldres psykiska hälsa, exempelvis inom vård och omsorg.

Läs mer

Läs Utblick folkhälsa: Fysisk träning kan minska depression bland äldre

Läs fler blad i serien Utblick folkhälsa

Kategori: Nyhet