Vägledning för hiv- och STI-förebyggande arbete

Publicerat

Nu finns en ny vägledning från Folkhälsomyndigheten för dem som arbetar med projekt för att förebygga hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI).

Vägledningen underlättar arbetet med att kvalitetssäkra och därmed utveckla det hiv- och STI-preventiva arbetet. Den vänder sig till alla inom landsting, kommuner och ideella organisationer som arbetar med hiv och STI-preventiva projekt och insatser.

I vägledningen finns bland annat en interaktiv arbetsbok och frågor att besvara för att få en tydlig bild av projektets förutsättningar att nå resultat.

Läs mer

Ladda ner: Vägledningen för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av hiv- och STI-preventivt arbete här

Kategori: Nyhet

Kontakt

Elin Jacobsson
Tfn: 010-205 21 17

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan