Vägledningen underlättar arbetet med att kvalitetssäkra och därmed utveckla det hiv- och STI-preventiva arbetet. Den vänder sig till alla inom landsting, kommuner och ideella organisationer som arbetar med hiv och STI-preventiva projekt och insatser.

I vägledningen finns bland annat en interaktiv arbetsbok och frågor att besvara för att få en tydlig bild av projektets förutsättningar att nå resultat.

Läs mer

Ladda ner: Vägledningen för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av hiv- och STI-preventivt arbete här

Kategori: Nyhet