I början av 1920-talet var polio en av de mest fruktade sjukdomarna som förlamade hundratusentals barn varje år. För att bekämpa sjukdomen lanserade Världshälsoorganisationen (WHO) 1988 the Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Detta anses som ett av de största hälsoinitiativen i historien och har resulterat i minskning av polio med 99 procent globalt sedan dess.

WHO:s mål är att minska antalet poliofall och begränsa den globala spridningen. Siktet är inställt på en poliofri värld 2019.

Färre fall av polio i år

Genom bland annat omfattande vaccinationsinsatser i de poliodrabbade länderna har spridningen av poliovirus begränsats. I år har hittills 27 fall av polio rapporterats i världen, jämfört med 51 fall för samma tidsperiod 2015*.

Det finns bara tre länder kvar i världen som är direkt drabbade av vildtypspolio: Nigeria (4 fall), Pakistan (15 fall) och Afghanistan (8 fall). Nigeria och resten av Afrika hade inga fall av polio under 2015 och första delen av 2016, vilket var en stor framgång i det globala polioarbetet. Tyvärr rapporterades dock under augusti och september fyra fall av så kallad vildtypspolio typ 1 i nordöstra Nigeria i områden som är svåra nå med vaccination på grund av pågående konflikter.

I slutet av 2015 samt i januari 2016 pågick ett mindre utbrott orsakade av en vaccinstam, så kallade vaccinderiverade poliovirus typ 1 (VDPV-1) i Laos. Totalt 3 fall har påvisats under 2016, alla i Laos, jämfört med 18 fall för samma tidsperiod 2015*. Vaccinderiverade poliostammar har sitt ursprung i det levande försvagade orala poliovaccinet (OPV), och stammarna kan i mycket sällsynta fall cirkulera i populationer med låg vaccinationstäckning.

Laboratorieförvarade stammar destrueras

Under 2016 har man i de länder som fortfarande använder det orala poliovaccinet (OPV) tagit bort en virustyp, polio typ 2, eftersom den är utrotad - inga fall har rapporterats sedan 1999. I OPV-vaccinet ingår sedan maj 2016 bara de två kvarvarande poliovirus typ 1 och 3. Arbetet med att destruera vildtypspolio och vaccinstam för polio 2 som förvaras i laboratorierna pågår.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige inleddes vaccination mot polio år 1957 och landet har varit poliofritt sedan 1962. Vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin har under många år legat över 97 procent, vilket gör att det finns en hög immunitet i hela befolkningen. I Sverige har sedan 1957 används avdödat vaccin (IPV). Hög vaccinationstäckning tillsammans med bra avloppssystem och rent dricksvatten gör att det inte finns någon risk för spridning av polio i Sverige.

Fakta: Polio

Polio (barnförlamning) är en smittsam och i bland dödlig infektionssjukdom. Viruset utsöndras med avföringen och smittan sprids via avloppsförorenade vatten eller vid nära kontakt mellan människor. Alla kan smittas av polio men de flesta polioinfektioner är symtomfria; en av cirka 200 smittade personer drabbas av förlamningar.

* Polio weekly global update, 19 October 2016

Läs mer

WHO om Världspoliodagen (engelska)

Läs den senaste poliorapporten från WHO (engelska) [Länk borttagen 13 juli 2020]

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om polio

Kategori: Nyhet