Sverige har länge varit drivande för att få upp frågan om antibiotikaresistens på den politiska dagordningen globalt. Resistenta organismer, främst bakterier, är ett växande hot mot människors liv och hälsa i hela världen.

Deklarationen, som antogs den 21 september, innebär bland annat att alla FN:s medlemsländer från högsta politiska nivå nu ställer sig bakom den globala handlingsplanen mot antibiotikaresistens och andra former av mikrobiell resistens som togs fram av FN-organen WHO, FAO och OIE och antogs vid världshälsoförsamlingen i fjol.

– I går talade alla om antibiotikaresistens. I dag är det dags att leverera resurser för arbetet och vidta åtgärder, både här i Sverige och globalt, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Folkhälsomyndigheten har bland annat i uppdrag att ge stöd till WHO i arbetet med att utveckla ett globalt övervakningssystem för antibiotikaresistens. Ett nytt samarbetscentrum för detta invigdes vid myndigheten tidigare i år.

Läs mer

Läs deklarationen här (engelska)

Läs pressmeddelande från WHO om deklarationen (engelska)

Folkhälsomyndighetens arbete mot antibiotikaresistens

Det här kan vi alla göra – Skydda antibiotikan!

Kategori: Nyhet