FN-deklaration om resistens antagen

Publicerat

För första gången har frågan om antibiotikaresistens tagits upp på ett högnivåmöte i FN:s generalförsamling. En deklaration har antagits av världens högsta politiska ledare.

Sverige har länge varit drivande för att få upp frågan om antibiotikaresistens på den politiska dagordningen globalt. Resistenta organismer, främst bakterier, är ett växande hot mot människors liv och hälsa i hela världen.

Deklarationen, som antogs den 21 september, innebär bland annat att alla FN:s medlemsländer från högsta politiska nivå nu ställer sig bakom den globala handlingsplanen mot antibiotikaresistens och andra former av mikrobiell resistens som togs fram av FN-organen WHO, FAO och OIE och antogs vid världshälsoförsamlingen i fjol.

– I går talade alla om antibiotikaresistens. I dag är det dags att leverera resurser för arbetet och vidta åtgärder, både här i Sverige och globalt, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Folkhälsomyndigheten har bland annat i uppdrag att ge stöd till WHO i arbetet med att utveckla ett globalt övervakningssystem för antibiotikaresistens. Ett nytt samarbetscentrum för detta invigdes vid myndigheten tidigare i år.

Läs mer

Läs deklarationen här (engelska)

Läs pressmeddelande från WHO om deklarationen (engelska)

Folkhälsomyndighetens arbete mot antibiotikaresistens

Det här kan vi alla göra – Skydda antibiotikan!

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan