Insatser i skolan kan minska suicidförsök och suicidtankar

Publicerat

Förebyggande insatser i skolan kan minska suicidförsök och suicidtankar bland unga. Det framkommer i ett nytt faktablad som Folkhälsomyndigheten har gjort i serien Utblick folkhälsa.

Forskaren Kathryn Bennet och hennes medarbetare har gjort en systematisk sammanställning av litteraturöversikter som undersöker effekten av suicidförebyggande insatser i skolan.

Slutsatsen är att skolbaserade preventiva insatser kan förhindra både suicidförsök och suicidtankar hos unga. Däremot behövs fortfarande fler studier av god vetenskaplig kvalitet innan det går att dra slutsatsen att insatserna också minskar antalet suicid.

Folkhälsomyndigheten presenterar resultaten i Utblick folkhälsa. Faktabladet riktar sig till dem som arbetar med suicidprevention inom såväl kommun och landsting som myndigheter och ideella organisationer.

Utblick folkhälsa är en serie faktablad som erbjuder läsaren en snabb överblick av olika områden. Varje blad sammanfattar en relevant forskningsstudie av god kvalitet i en målgruppsanpassad text, begränsad till en sida.

Läs mer

Utblick folkhälsa – Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar
Suicidprevention – vårt uppdrag

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan