Folkhälsomyndigheten använder flera metoder för att följa influensan. Detta för att kunna informera sjukvården, myndigheter och allmänheten om läget. En av metoderna är så kallad sentinelprovtagning, då ett enkelt näsprov tas på patienter med influensaliknande sjukdom. Provet skickas till Folkhälsomyndigheten som analyserar provet kostnadsfritt.

Genom sentinelprovtagningen går det att fastställa hur stor andel av patienterna som verkligen har influensa, vilka influensatyper som cirkulerar, om cirkulerande virus liknar dem som säsongens vaccin skyddar mot och om det finns resistens mot antivirala läkemedel. Denna kännedom påverkar prognoserna kring epidemins utveckling och rekommendationerna kring den praktiska handläggningen av patienter.

Vi söker nu fler sentinelläkare. Alla mottagningar eller enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna att anmäla sig.

Läs mer

Här hittar du mer information om sentinelövervakning av influensa

Här anmäler du dig till sentinelprovtagning för influensa

Kategori: Nyhet