Programkommittén för konferensen, där Folkhälsomyndigheten ingår, välkomnar intresserade att bidra med sina abstracts, korta skriftliga presentationer, senast den 31 oktober i år.

Nästa års konferens blir den 12:e i ordningen. Ett viktigt syfte med de nordiska folkhälsokonferenserna är att bidra till dialog och lärande om hur vi arbetar med socialt hållbara lösningar för folkhälsan inom ramen för den nordiska välfärdsmodellen.
Dessa konferenser återkommer vart tredje år och har sedan starten 1987 varit ett samarbete mellan nordiska länderna med fokus på att ge och ta av det nordiska folkhälsoarbetet som många ser som ett av världens främsta. Senast Sverige stod som värdland var 2008 då konferensen genomfördes i Östersund.

Konferensen riktar sig främst till praktiker, beslutsfattare, administratörer, politiker och företrädare för ideella organisationer inom folkhälsoområdet. Andra målgrupper för konferensen är forskare och forskningsinstitut, branschorganisationer och privata aktörer med intresse för folkhälsa.

Arbetet med att planera och genomföra konferensen leds av Sundhetsstyrelsen i Danmark, i samarbete med Folkhälsomyndigheten i Sverige, Helsedirektoratet i Norge, Institutet för hälsa och välfärd samt Folkhälsan i Finland och Hälsodirektoratet i Island.

Läs mer

Information på konferensens webbplats (Länk borttagen 2020-01-20)

Kategori: Nyhet