Den 9 september lanserar Folkhälsomyndigheten Suicidprevention.se. Där samlar vi kunskap om suicid och information om v��rt arbete med nationell samordning med andra myndigheter och med intresseorganisationer.

Här kan den som arbetar med att förebygga självmord också hitta statistik som rör suicid och suicidprevention.

Webbplatsen har tagits fram som en del av myndighetens uppdrag att samordna det suicidpreventiva arbetet mellan aktörer på nationell nivå, och sprida kunskap till aktörer som arbetar med frågan

Lanseringen av webbplatsen sker i samband med det seminarium som myndigheten anordnar tillsammans med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Mind, Suicide Zero och Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) för att uppmärksamma den suicidpreventiva dagen. Vi bjuder in till en förmiddag om suicidprevention med fokus på migration och invandring.

Den suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) och äger rum varje år den 10 september i ett flertal länder runt om i världen.

Läs mer

Gå till Suicidprevention.se

Kategori: Nyhet