Ny webbplats om suicidprevention

Publicerat

Alla som arbetar med att förebygga suicid hittar nu samlad information och material på en särskild webbplats som Folkhälsomyndigheten har tagit fram.

Den 9 september lanserar Folkhälsomyndigheten Suicidprevention.se. Där samlar vi kunskap om suicid och information om vårt arbete med nationell samordning med andra myndigheter och med intresseorganisationer.

Här kan den som arbetar med att förebygga självmord också hitta statistik som rör suicid och suicidprevention.

Webbplatsen har tagits fram som en del av myndighetens uppdrag att samordna det suicidpreventiva arbetet mellan aktörer på nationell nivå, och sprida kunskap till aktörer som arbetar med frågan

Lanseringen av webbplatsen sker i samband med det seminarium som myndigheten anordnar tillsammans med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Mind, Suicide Zero och Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES) för att uppmärksamma den suicidpreventiva dagen. Vi bjuder in till en förmiddag om suicidprevention med fokus på migration och invandring.

Den suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) och äger rum varje år den 10 september i ett flertal länder runt om i världen.

Läs mer

Gå till Suicidprevention.se

Kategori: Nyhet

Presstjänst

Här kan du få hjälp

Behöver du akut hjälp? Ring 112.

För svar om vart du ska vända dig inom vården, kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Här finns fler hjälplinjer

Gå till toppen av sidan