Måndagen den 5 september bjuder folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström in till ett presseminarium om Sveriges arbete mot antibiotikaresistens.

Läs pressinbjudan här

Johan Carlson medverkar och talar om Folkhälsomyndighetens roll i arbetet, både nationellt och internationellt. Nyligen invigdes ett WHO-centrum för arbetet med internationell övervakning av antibiotikaresistens vid myndigheten.

Bakterier som utvecklat resistens mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet, i Sverige och i andra länder.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete med antibiotikaresistens

Skydda antibiotikan!

Kategori: Nyhet