Symposium om zikavirusinfektion

Publicerat

Den 4 oktober bjuder Folkhälsomyndigheten – tillsammans med Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svensk förening för tropikmedicin och internationell hälsa – vårdpersonal till ett symposium om zikavirusinfektion.

Symposiet är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Epidemiologi, klinik och handläggning står på programmet.

Från Folkhälsomyndigheten medverkar statsepidemiolog Anders Tegnell, som redogör för epidemiologi och för de internationella rekommendationer som finns. Thomas Tolfvenstam, chef för myndighetens enhet för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik, redogör för hur zikavirusinfektion diagnosticeras.

Symposiet kommer att filmas. Filmen finns tillgänglig i efterhand för den som inte har möjlighet att närvara vid symposiet.

Datum: 4 oktober

Tid: 16.00 – 18.45

Plats: Folkhälsomyndigheten, Gardaulan, Solna

Läs mer

Folkhälsomyndighetens utbrottsinformation

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan