Hälso- och sjukvården får nu uppdaterade rekommendationer om vaccinationer mot influensa och pneumokocker. Samtidigt upphävs de tidigare allmänna råden.

Vaccination mot influensa

I de uppdaterade rekommendationerna för vaccination mot influensa har bland annat följande lagts till eller förändrats:

  • Doseringsanvisningar för levande försvagat respektive inaktiverade vaccin för barn har lagts till och uppdaterats.
  • Riskgrupperna för svår influensasjukdom har förtydligats mot bakgrund av utredningen om ett särskilt nationellt vaccinationsprogram.
  • Avsnitten om antiviralbehandling och ordinationsrätt med mera har kortats ner till att endast innehålla hänvisningar till relevanta dokument vid Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

Vaccination mot pneumokocker

I de nya rekommendationerna för pneumokockvaccination till riskgrupper framgår bland annat följande:

  • Vaccination rekommenderas till de riskgrupper som föreslagits omfattas av ett nationellt särskilt vaccinationsprogram, det vill säga personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd som ger ökad risk för svår pneumokocksjukdom.
  • Vaccination rekommenderas även till personer som är 65 år eller äldre, personer med alkoholmissbruk samt personer som röker.

Folkhälsomyndigheten har föreslagit för regeringen att influensavaccination och pneumokockvaccination införs som nationella särskilda vaccinationsprogram för vissa riskgrupper.

Läs mer

Influensa, rekommendationer om vaccination

Pneumokocker, rekommendationer om vaccination

Kategori: Nyhet