• Sverige leder stor europeisk studie om särskilt allvarlig resistens

  Publicerat

  Det behövs bättre överblick och kunskap om resistenta bakteriers spridning i Europa. I ett nytt projekt som Sverige leder ska bakterier från patienter vid sjukhus i 37 länder samlas in och analyseras.

 • Antibiotikan är hotad – så kan den skyddas

  Publicerat | Pressmeddelande

  Antibiotika behövs som livräddande läkemedel för både människor och djur också i framtiden. Nu informerar 25 myndigheter och organisationer gemensamt om antibiotikaresistens och om hur vi alla kan hjälpas…

 • Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas

  Publicerat

  Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.

 • Globalt ministermöte om tuberkulos i Moskva

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten representerar Sverige på WHO:s första ministermöte och konferens om tuberkulos den 16-17 november i Moskva. Syftet med mötet är att påskynda FN:s och WHO:s arbete med det gemensamma…

 • Utblick folkhälsa: Föräldrar kan påverka ungdomars alkoholkonsumtion

  Publicerat

  Det finns en god vetenskaplig grund för att utveckla förebyggande åtgärder riktade till föräldrar mot ungdomars konsumtion av alkohol. Detta enligt författarna till en systematisk litteraturöversikt…

 • Nu startar influensavaccinationen i Sverige

  Publicerat

  Från och med den 7 november är det dags för personer som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig inför årets influensasäsong. Vaccinationen minskar risken att drabbas av svår sjukdom och död till följd…

 • Stor skillnad i livskvalitet för HBT-personer i Europa

  Publicerat

  Förutsättningarna att leva som man önskar sexuellt, utan att utsättas för mobbning, stigmatisering och diskriminering, varierar kraftigt för HBT-personer mellan länderna i Europa. Det visar en stor undersökning…

 • Register för uppgifter om alkoholtillstånd byter namn

  Publicerat

  Från och med den 1 november delas Folkhälsomyndighetens Tillståndsregister upp i två register och byter namn till Alkoholregistret och Kunskapsprov.

 • Projektbidrag och studie för arbetet med transpersoners psykiska hälsa

  Publicerat

  Icke vinstdrivande organisationer som arbetar för att stärka transpersoner psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid kan nu ansöka om medel till sin verksamhet.

 • Vacciner mot allvarlig pneumokocksjukdom har likvärdig effekt

  Publicerat

  Sedan år 2009 ingår pneumokockvaccinering i barnvaccinationsprogrammet. I en studie har Folkhälsomyndigheten tillsammans med KI jämfört effekten i Sverige av de två pneumokockvaccinerna, PCV10 och PCV13…

 • Lungpest på Madagaskar

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten följer det pågående utbrottet av lungpest på Madagaskar. Risken att resenärer till ön skulle drabbas bedöms i nuläget som mycket liten.

 • Utlysning av verksamhetsbidrag för hivprevention

  Publicerat

  Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förbereda fördelning av medel för hivprevention till regionala och lokala ideella organisationer inför 2018.

 • Problemspelande står för stor andel av spelomsättningen

  Publicerat

  En stor andel av de pengar som satsas på bingo, spelautomater och kasinospel kommer från personer med problemspelande.

 • Världspoliodagen: Polio närmar sig utrotning

  Publicerat

  Den avslutande fasen av att utrota polio globalt har nu inletts och målet är en poliofri värld år 2020. En förutsättning för att lyckas är att det finns effektiva vacciner som skyddar mot sjukdomen.

 • Vinterkräksjuka – nu har säsongen startat

  Publicerat

  Många människor söker nu information om vinterkräksjuka, vilket är en tydlig signal om att säsongen är igång. De närmaste veckorna kan vi därför räkna med en ökning av antalet smittade. God handhygien…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 11 Nästa