• Färre fall av tuberkulos

  Publicerat

  Under 2016 minskade antalet rapporterade fall av tuberkulos i Sverige med 12 procent jämfört med året innan. Minskningen hänger samman med färre asylsökande, men antalet fall bland svenskfödda har också…

 • Stramadagen 20-årsjubilerar

  Publicerat

  Den 10 maj arrangeras Stramadagen för 20:e gången i ordningen. Konferensen vänder sig till alla inom hälso- och sjukvården som arbetar med eller är intresserade av arbetet med antibiotikaresistens.

 • Fall av hepatit A i Europa bland män som har sex med män

  Publicerat

  Flera olika utbrott av hepatit A kopplat till sexuell smitta pågår just nu i Europa. Hittills har 287 fall rapporterats från 13 olika länder, bland dem Sverige. Vaccinering är en effektiv åtgärd för…

 • Statistik över campylobacterinfektion ska visa om kycklingföretagens åtgärder ger effekt

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten presenterar nu var fjortonde dag uppdaterade siffror över antalet fall av campylobacterinfektion i Sverige. Syftet är att se om de åtgärder som ska ha vidtagits av företag inom kycklingbranschen…

 • Vaccination mot rotavirus uppfyller kriterierna för att erbjudas till alla barn

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten har efter en utredning gjort bedömningen att rotavirusvaccination uppfyller smittskyddslagstiftningens kriterier för att införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet…

 • Handbok för att utreda smitta i livsmedel och dricksvatten

  Publicerat

  Nu lanseras Handbok för att utreda utbrott av livsmedels- och dricksvattenburen smitta. Den är helt webbaserad, den uppdateras kontinuerligt och den är framtagen i samarbete mellan flera myndigheter.

 • Polio är fortfarande ett internationellt hot mot människors hälsa

  Publicerat

  Trots att spridningen av polioviruset har minskat mycket under det senaste året är läget fortfarande så allvarligt att WHO fortsätter att klassa situationen som ett internationellt hot mot människors…

 • Ökad försäljning av antibiotika till barn i fjol

  Publicerat

  Försäljningen av antibiotika fortsatte att minska i fjol – med undantag för antibiotika till barn som tvärtom ökade.

 • Fortsatt rapportering av fall av H7N9 i Kina

  Publicerat

  I Kina har fall av fågelinfluensa av typen H7N9 rapporterats under vinterperioden sedan 2013. Till skillnad från de flesta varianter av fågelinfluensa kan denna typ infektera människor, med mycket allvarliga…

 • Campylobacter på kycklingkött behöver minska

  Publicerat

  Antalet personer som smittas av campylobacter i Sverige har fördubblats de senaste fem åren. En kraftig ökning av andelen färskt kycklingkött som säljs till konsument och en ökad förekomst av bakterier…

 • Antalet fall av RS-virus på hög nivå

  Publicerat

  Spridningen av RS-virus är inne i en intensiv fas nu. I synnerhet spädbarn kan bli svårt sjuka.

 • Brasilien: Utbrott av gula febern sprids

  Publicerat

  Ett pågående utbrott av gula febern sprider sig snabbt i Brasilien, rapporterar landets myndigheter. Flera hundra personer misstänks ha infekterats av sjukdomen som sprids via myggor. Personer som ska…

 • Även vuxna bör erbjudas vaccination mot mässling och röda hund anser kommitté

  Publicerat

  Vaccination mot mässling och röda hund bör erbjudas till alla som saknar immunitet – även vuxna. Det rekommenderar den skandinaviska verifikationskommittén mot bakgrund av WHO:s mål om att eliminera…

 • Flera fall av papegojsjuka bland personer som rengjort fågelbord

  Publicerat

  Totalt 15 personer i Sverige har smittats av papegojsjuka sedan november i fjol. Det är ovanligt att så många rapporteras under så kort tid. Många av dem som insjuknat uppger att de kommit i kontakt…

 • Sverige leder vaccinprojekt mot Krim-Kongo blödarfeber

  Publicerat

  Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet (KI) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) leder ett europeiskt projekt med målet att få fram ett vaccin mot Krim-Kongo blödarfebervirus. Smittan ingår…

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida)