Skolbarns hälsovanor är en internationell undersökning som görs bland elever i 11, 13 och 15 års ålder. I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som samordnar arbetet med undersökningen.

De senaste resultaten visade på en mycket oroande utveckling av andelen elever, främst flickor, som rapporterar besvär som kan kopplas till nedsatt psykiskt välmående.

Folkhälsomyndigheten tog initiativ till ett stort uppföljningsarbete mot bakgrund av resultaten. Tänkbara orsaker till utvecklingen, och åtgärder som skulle kunna vända den, har diskuterats och analyserats tillsammans med berörda professioner och med företrädare för civilsamhället.

Här finns filmer från en seminarieserie som Folkhälsomyndigheten höll under 2016.

På Världshälsodagen, den 7 april, lyfter WHO Folkhälsomyndighetens arbete med att på det här viset gå till botten med resultaten, som ett positivt exempel på insatser som görs inom området psykisk hälsa.

Nästa Skolbarns hälsovanor kommer att genomföras under 2017 och 2018. Undersökningen utökas så att resultaten ska gå att analysera på läns- och kommunnivå. Kartläggningen kommer även att omfatta nyanlända och asylsökande barns hälsa.

Läs mer

Läs rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14

Kategori: Nyhet