I Brasilien har totalt 1987 misstänkta fall av virussjukdomen gula febern rapporterats sedan december 2016 varav 574 fall är bekräftade fall. Dödligheten bland bekräftade fall under det pågående utbrottet har angetts vara 33 procent.

Den största smittspridningen i Brasilien har rapporterats från delstaterna Minas Gerais och Espírito Santo där man dock noterat en avtagande intensitet i smittspridningen under den senaste månaden. Under samma period har det rapporterats enstaka fall från delstaterna Para, São Paulo och Rio de Janeiro. I det aktuella utbrottet är smittspridningen begränsad till den skogliga miljön och sker genom infekterande myggbett som överför viruset från apor till människa. Om infekterade människor kommer i kontakt med den typ av myggor (Aedes aegypti) som förekommer i bebyggda områden finns en risk för att smittspridning också kan ske i urban miljö, men fram till nu har sådan smittspridning inte kunnat konstateras i storstäder såsom São Paulo eller Rio de Janeiro.

Vaccinationstäckningen mot gula febern är förhållandevis låg för befolkningen i södra och östra Brasilien eftersom viruset tidigare inte har ansetts utgöra ett hot i dessa områden. De brasilianska hälsovårdsmyndigheterna genomför nu stora vaccinationsinsatser i de drabbade områdena för att hindra fortsatt spridning.

Uppdaterade vaccinationsrekommendationer från WHO

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderar WHO att resenärer vaccinerar sig mot gula febern vid alla resor till delstaten Rio de Janeiro, inklusive storstaden Rio de Janeiro. För delstaten São Paulo rekommenderas vaccination vid resa till samtliga områden förutom delstatshuvudstaden São Paulo som inte omfattas av de nu uppdaterade rekommendationerna.

Vaccination mot gula febern rekommenderas också vid resa till följande delstater och områden i Brasilien:

Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (inklusive huvudstaden Brasília), Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima och Tocantins, Paraná (inklusive sevärdheten Iguazu Falls) , Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo och São Paulo. För delstaten Bahia rekommenderas vaccination till ett flertal distrikt i delstatens södra och västra delar inklusive delstatshuvudstaden Salvador, var god se WHO:s rekommendationer från 4 april 2017 för detaljerad lista.

Eftersom situationen kan förändras snabbt rekommenderas resenärer att ta kontakt med en vaccinationsmottagning för aktuell bedömning inför resor till Brasilien.

Vaccination och myggprevention

Vaccinet som ges mot gula febern är godkänt från och med nio månaders ålder. En vaccination mot gula febern ger livslångt skydd. Det ska inte ges till personer med nedsatt immunförsvar eller till personer med allvarliga allergier mot ägg, kyckling eller gelatin. För vissa grupper såsom gravida kvinnor och personer över 60 år rekommenderas inte vaccination om denna inte är absolut nödvändig.

För mer information och rådgivning gällande gula febern-vaccination hänvisar Folkhälsomyndigheten till närmaste vaccinationsmottagning.

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken att smittas av gula febern och andra myggöverförda infektioner såsom denguefeber och zikavirus. Myggmedel och heltäckande kläder, främst under kvällstid då myggorna är som mest aktiva, kan minska risken för stick, liksom att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering.

Övervakning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i Brasilien kontinuerligt.

Mer information

Aktuella vaccinationsrekommendationer från WHO

Sjukdomsinformation om gula febern

Kartöversikt över drabbade områden i Brasilien (ECDC)

Kategori: Nyhet