Malaria är en potentiellt livshotande parasitsjukdom som sprids till människa via myggor.

Den internationella malariadagen uppmärksammas den 25 april varje år. Syftet är att öka medvetenheten om sjukdomsbörda som malaria orsakar i världen och att arbeta för förbättrade behandlings- och diagnosmetoder. Temat i år är Closing the prevention gap där fokus ligger på det preventiva arbetet med att förhindra spridning av malaria.

I många länder har man på ett imponerade sätt lyckats förhindra spridning och minska sjukdomsbördan av malaria. Men trots att det rör sig om en behandlingsbar sjukdom vars spridning effektivt går att begränsa rapporterades 212 miljoner nya fall och 429 000 dödsfall i världen under 2015.

Att arbeta preventivt har visat sig vara ett effektivt sätt att förhindra spridning av malaria. I den rapport som publiceras av WHO i samband med malariadagen 2017 ”Malaria prevention works, let´s close the gap” lyfts bland annat användning av insektsmedelsbehandlade myggnät och särskilda behandlingsrekommendationer för riskgrupper så som barn under 5 år och gravida kvinnor.

I Sverige rapporterades 154 fall av malaria under 2016, samtliga smittade utomlands, framförallt på den afrikanska kontinenten. Kunskap om hur man skyddar sig mot mygg är minst lika viktig som läkemedelsprofylax vid resor i malariaområden. Då skyddar man sig även mot andra myggöverförda infektioner som denguefeber eller zikavirus.

Läs mer

Läs WHO:s rapport Malaria prevention works: let's close the gap

Läs Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om malaria

Kategori: Nyhet