Under 2016 anmäldes totalt 238 TBE-fall i Sverige, vilket är en liten minskning jämfört med året innan.

Graf över antal fall av TBE

Figur 1: Antalet anmälda fall av TBE per år under perioden 1997–2016

Majoriteten av fallen 2016 anmäldes som vanligt från Stockholms, Uppsala och Södermanlands län. De flesta av dessa personer hade smittats längs Östersjökusten och i områden nära Mälaren. Det förekommer även TBE-fall fläckvis i flera delar av övriga södra och mellersta Sverige.

Karta över Sverige som visar utbredningen av TBE

Figur 2: De röda prickarna visar var i Sverige TBE-fallen smittades under 2016

Vädret kan påverka

Även om det anmäldes något färre TBE-fall i många av Sveriges län under 2016 visar kurvan en ökande trend under de tre senaste decennierna. Det beror sannolikt på en kombination av olika faktorer som antalet smittade fästingar och värddjur, vegetationsperiodens längd och vädret samt också andel vaccinerade personer i riskområden. Att det var en viss minskning i antalet fall just 2016 kan bland annat ha berott på sommarvädret som tidvis var mycket torrt – då trivs inte fästingarna.

Det var som vanligt en större andel män, 66 procent, än kvinnor bland de rapporterade fallen av TBE. Sjukdomen var vanligast i åldersgruppen 40–59 år, men spridningen var stor, från 2 månader till 87 år. TBE-säsongen startade i april och pågick till november. Den stora toppen inföll dock under juli, då det anmäldes fler fall än någon gång tidigare sedan sjukdomen blev anmälningspliktig i sin nuvarande form år 2004. Under augusti och september sjönk antalet fall, troligen tack vare det torra vädret.

Tid för vaccinering

Även om det ännu inte har anmälts några TBE-fall hittills under 2017 är det nu hög tid för de personer som kommer att vistas i riskområden att ta ställning till vaccination inför årets fästingsäsong. Detta i enlighet med landstingens smittskyddsenheters rekommendationer.

Skydd mot fästingar

Fästingar brukar trivas i gräs och buskar, särskilt där det är fuktigt. Det går att minska risken att bli biten av en fästing genom att:

  • Använda stövlar och långbyxor, med byxbenen nedstoppade innanför stövelskaften, samt en skjorta som är nedstoppad innanför byxlinningen.
  • Kontrollera kläderna regelbundet och borsta bort eventuella fästingar. Fästingar syns lättast på ljusa kläder.
  • Inspektera hela kroppen varje dag efter vistelse i fästingområde. Hos barn sitter fästingarna ofta på huvudet, speciellt vid öronen och i hårfästet.

Läs mer

Sjukdomsinformation om TBE och om skydd mot fästingar och smitta

Information om TBE-vaccination

Kategori: Nyhet