Sedan september 2016 har sammanlagt 26 personer blivit sjuka av samma variant av ehec-bakterier.

Smittskyddsenheter i berörda landsting har tillsammans med Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten undersökt var smittan kom i från. Slutsatsen är att alla som blivit sjuka sannolikt smittats av olika partier nötfärs gjorda på kött från ett och samma slakttillfälle. Det är partier som tillverkades under hösten 2016 och som sålts i färsk eller fryst form. Slakteriet har sedan dess vidtagit flera åtgärder för att undvika smitta.

Råd för att undvika smitta

  • Genom att följa några hygienråd kan du skydda dig från att bli smittad.
  • Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur eller andra idisslare som till exempel får och getter
  • Smaka inte på rå köttfärs
  • Genomstek köttfärs ordentligt
  • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött
  • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker

Läs mer

Om utbrottet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Livsmedelsverket: Nötfärs trolig orsak till flera fall av ehecinfektion (länk borttagen 2019-04-02)

Kategori: Nyhet