Antibiotikaresistens är ett av de största globala hoten mot människors hälsa. Det är ett växande problem som finns i världens samtliga regioner och drabbar hundratusentals människor. Om spridningen inte bromsas kan många sjukdomar bli omöjliga att bota i framtiden.

Sverige har länge haft en ledande roll internationellt när det gäller antibiotikaresistens och Folkhälsomyndigheten har varit drivande i uppbyggandet av WHO:s globala system för övervakning av antibiotikaresistens, GLASS (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System).

GLASS är nu igång och expertmötet i Stockholm ska implementera och vidareutveckla övervakningssystemet. Senare under 2017 väntas de första resultaten.

Hela världen på plats

Mötet arrangeras av Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet tillsammans med WHO. På mötet finns bland andra över 100 experter på antibiotikaresistens från ett 40-tal länder, Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Marc Sprenger, chef för WHO:s sekretariat antimikrobiell resistens, Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten och Annika Söder, kabinettssekreterare på utrikesdepartementet.

Media är välkomna till mötet för intervjuer

Tid och plats: 27-28 april på Scandic Continental Hotel, Vasagatan 22, Stockholm.

Anmälan: Christer Janson, presschef Folkhälsomyndigheten, christer.janson@folkhalsomyndigheten.se, 070-712 96 54

Kategori: Pressmeddelande