Totalt har 15 miljoner kronor fördelats till 24 organisationer. Bidragen har tilldelats rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional och lokal nivå samt organisationer av riksintresse.

Totalt ansökte 40 organisationer om sammanlagt drygt 46 miljoner kronor i verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten, som hade regeringens uppdrag att fördela totalt 15 miljoner kronor för verksamhet som genomförs under perioden 1 april–31 december 2017.

Syftet med verksamhetsbidraget är att främja samverkan, stärka framtagande av ny kunskap samt stödja kunskapsspridning och uppföljning inom området suicidprevention och främjande av psykisk hälsa samt förebyggande av psykisk ohälsa.

Organisationer som har fått bidrag ska senast den 9 januari 2018 redovisa till Folkhälsomyndigheten hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer under september 2017 att skicka ut anvisningar för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning till dem som beviljats medel.

Kategori: Nyhet