System för tidig sjukdomsupptäckt kan spara miljoner

Publicerat

En ny studie om det stora magsjukeutbrottet i Skellefteå 2011 visar att utbrottet gick oupptäckt under flera månader. Med dagens system för tidig sjukdomsupptäckt, som Folkhälsomyndigheten håller i, hade utbrottet kunnat begränsas kraftigt. Det hade besparat människor lidande och samhället kostnader på cirka 100 miljoner kronor.

Totalt drabbades cirka 18 500 individer i utbrottet, som orsakades av parasiten Cryptosporidium.

Folkhälsomyndigheten har sedan dess utvecklat ett system för tidig upptäckt och lägesbild av exempelvis infektionssjukdomar i befolkningen, kallat Hälsoläge. Hälsoläge utför dagligen automatiska analyser av rapporterade symtom till 1177 Vårdguiden , landstingens och regionernas tjänst för sjukvårdsrådgivning.

I en ny vetenskaplig artikel publicerad i BMC Public Health presenterar forskare vid Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten i Västerbottens läns landsting resultaten från den epidemiologiska undersökningen från det stora vattenburna utbrottet i Skellefteå som pågick i början av 2011. Både den enkät som skickades ut efter utbrottet och analys av samtal till 1177 Vårdguiden visar att det framförallt var personer som bodde i leveransområdet för vattenverket Abborrverket som blev infekterade.

En viktig nyhet i studien är att samtalsmönster mellan olika geografiska områden som får sitt dricksvatten från olika källor har jämförts. Hur dricksvattnet levereras är uppgifter som är kända. Det gör att ett system som Hälsoläge – om det hade varit i drift 2011 – tidigt hade kunnat indikera både att det var ett magsjukeutbrott i Skellefteå och att detta troligast berodde på att vattnet från Abborrverket var kontaminerat.

– Denna information är så klart extremt viktig för att snabbt kunna vidta relevanta åtgärder, säger Pär Bjelkmar, utredare på Folkhälsomyndigheten och artikelns huvudförfattare.

Studien visar också att utbrottet pågick under flera månader utan att upptäckas. Om ett system som Hälsoläge hade funnits på plats hade utbrottet upptäckts cirka 3,5 månader tidigare än vad som blev fallet. Det skulle troligtvis ha begränsat utbrottet till cirka 2 300 fall, vilket motsvarar en minskning med nästan 90 procent.

I ekonomiska termer skulle en sådan tidigare upptäckt ha kunnat bespara samhället kostnader på omkring 100 miljoner kronor. Hälsoläge har en årskostnad på cirka 3 miljoner kronor vilket gör att det räcker med att något motsvarande händer ungefär vart 30:e år för att systemet ska vara ekonomiskt försvarbart.

Läs mer

Information om Hälsoläge

Kategori: Nyhet

Kontakt

Pär Bjelkmar
Tel: 010-205 24 74

Presstjänst

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan