De virustyper som HPV-vaccin skyddar mot orsakar omkring 70 procent av all livmoderhalscancer. Vaccinet mot HPV erbjuds i två doser till alla flickor i årskurs 5 eller 6 och är både säkert och effektivt.

– Det är positivt att så många vaccinerar sig, men självklart strävar vi efter att det ska bli fler för att skyddseffekten ska öka ytterligare, säger epidemiolog Tiia Lepp.

HPV-vaccinet ges i över 70 länder och Sverige är bland de länder i världen där vaccinationsgraden bland flickor är högst. Folkhälsomyndighetens nya statistik gäller år 2016 och visar att täckningen ligger kvar på nästan samma nivå som året innan, med endast en marginell minskning. Generellt är dock vaccinationstäckningen något underskattad eftersom det finns vissa brister i rapporteringen av vaccinationer från olika kommuner.

Allmän vaccination för flickor mot HPV är förhållandevis nytt och infördes i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet år 2012. Vaccinet ges i två doser och det är viktigt att flickorna tar båda sprutorna för att vaccinet ska ge bästa möjliga skydd.

Studier visar att vaccinationerna redan har lett till att förekomsten av allvarliga cellförändringar senare i livet minskar bland vaccinerade, jämfört med ovaccinerade.

Läs mer

Statistik för HPV-vaccinationer

FolkhälsoStudio

Frågor och svar om Humant papillomvirus (HPV)

Kategori: Nyhet