Året innan allmän vaccination mot mässling började erbjudas insjuknade mer än 12 000 personer i Sverige den mycket smittsamma sjukdomen. I dag är mässling sällsynt, men kan spridas snabbt om skydd av vaccination saknas.

I Sverige har vaccinationsprogrammen fungerat så bra att flera allvarliga sjukdomar nu är helt, eller nästan, borta. I världen som helhet räddar vaccinationsprogram miljontals liv varje år. År 2015 var över 85 procent av alla spädbarn i världen vaccinerade mot flera allvarliga sjukdomar.

Vaccinationsveckan, som äger rum 24–30 april, har initierats av WHO för att uppmärksamma och öka medvetenheten om hur stor betydelse vaccinationer har för hälsan.

Så här vanliga var sjukdomarna förr

Bilden visar hur många personer i Sverige som rapporterades ha sjukdomarna året innan allmän vaccination mot respektive sjukdom började erbjudas, jämfört med antalet rapporterade fall 2016. Antalet fall av Hib och invasiv pneumokockinfektion gäller barn under fem år.

Sjukdomarna går att förebygga

Alla de sjukdomar som omfattas av nationella vaccinationsprogram är allvarliga, men på olika sätt. Medan vissa ger svåra symtom, kan andra först ge lindriga symtom men sedan följdsjukdomar som leder till varaktiga skador eller i värsta fall döden. Exempel är kikhosta, som är farlig för spädbarn, och mässling som kan leda till komplikationer med svåra skador som följd. Mässling är en mycket smittsam sjukdom som kan spridas snabbt, vilket inte minst den senaste tidens utbrott har visat.

Filmen visar antalet fall före och efter det att allmän vaccination började erbjudas.

Mässling varierar naturligt genom toppar av större utbrott som kan ses tillbaka i tiden.

Det finns fler bilder av hur olika sjukdomar minskat sedan allmän vaccination började erbjudas. Se de bilderna här.

Kunskap inför eget beslut

I Sverige väljer över 97 procent av föräldrarna att förebygga sjukdomar genom att låta vaccinera sitt barn. När föräldrar i sällsynta fall väljer att inte göra det kan låg kunskap om sjukdomarna, eftersom de i dag är ovanliga i Sverige, eller oro för vad vaccinationen innebär, vara en del av orsaken.

De vacciner som ingår i vaccinationsprogram är säkra och väl beprövade.

Som en del i arbetet med att erbjuda information och kunskap om barns hälsa och vaccinationer driver Folkhälsomyndigheten exempelvis sedan 2015 ett projekt för och med somalisktalande föräldrar. Under den europeiska vaccinationsveckan ordnas dialogseminarier i Rinkeby och Tensta, där film och bildspel om barnvaccinationer visas. Läs mer om projektet här.

Läs mer

European Immunization Week (WHO Europe)
European Immunization Week (ECDC)
World Immunization Week (WHO) (länk borttagen)

Kategori: Nyhet