Att kontinuerligt ta hivläkemedlet Truvada kan minska risken för hivinfektion med mer än 80 procent för personer med hög risk. Världshälsoorganisationen (WHO) och det europeiska och amerikanska smittskyddsinstitutet (ECDC och CDC) rekommenderar därför att personer med hög risk för hivinfektion ska erbjudas läkemedlet. Denna förebyggande behandling kallas preexpositionsprofylax (PrEP).

Det europeiska läkemedelsverket EMA har godkänt användningen av Truvada för PrEP i Europa. Ett flertal europeiska länder har därför börjat, eller ska börja, att erbjuda PrEP till personer med hög risk för hivinfektion. Folkhälsomyndigheten har nu gjort en kunskapsöversikt i ämnet.

Myndighetens slutsats är att det finns god evidens – gediget vetenskapligt stöd – för att PrEP är effektivt för att minska risken för hivinfektion hos män som har sex med män (MSM) med förhöjd risk för hivinfektion.

– Behandlingen skyddar däremot inte mot andra sexuellt överförbara sjukdomar och vid förskrivning bör läkaren därför också ge råd om säkrare sex, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Det går i nuläget inte att slå fast några grupper i Sverige där PrEP bör erbjudas generellt. I stället föreslår Folkhälsomyndigheten att PrEP ska erbjudas till individer där läkaren och individen själv bedömer att det finns en kraftigt ökad risk för hivinfektion.

Referensgruppen för antiviralterapi tagit fram rekommendationer för praktisk handläggning av PrEP.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt om PrEP

Information om hiv

Kategori: Pressmeddelande