Den muslimska vallfärden till Mecka i Saudiarabien, hajj, pågår från den 30 augusti och fram till och med den 4 september. Under de senaste åren har det totala antalet pilgrimer legat strax under 2 miljoner, varav knappt 2 000 från Sverige. Med tanke på att smittsamma sjukdomar lättare kan spridas när en så stor grupp människor samlas på samma plats utfärdar det saudiska hälsoministeriet både allmänna råd och specifika krav om hälsa och vaccinationer för dem som vill genomföra pilgrimsresan.

Här följer en kort sammanfattning av de hälsoråd som de saudiska myndigheterna årligen uppdaterar och som publiceras i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO). Vissa förebyggande åtgärder mot smittsamma sjukdomar i form av korrekt genomförda vaccinationer utgör även krav för att beviljas visum av Saudiarabien för att delta i hajj. På plats i Saudiarabien genomför landets myndigheter kontinuerliga åtgärder för att minimera risken för sjukdomsutbrott bland pilgrimerna.

Allmänna råd om hälsa

Hälsoministeriet i Saudiarabien rekommenderar att individer som tillhör någon av följande grupper avstår från hajj:

 • personer över 65 års ålder
 • barn under 12 år
 • gravida
 • personer med kronisk sjukdom, exempelvis hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, njursjukdom
 • personer svårt sjuka i exempelvis cancer
 • personer med nedsatt immunförsvar

För de individer som genomför pilgrimsresan påminner myndigheterna om betydelsen av regelbundet vätskeintag och undvikande av direkt solexponering för att inte drabbas av uttorkning eller värmeslag. Resenärer rekommenderas att skydda sig mot myggbett som kan sprida denguefeber och andra myggöverförda infektioner både under dagen (bland annat genom att använda myggmedel) och under natten (genom att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering).

Vaccinationer

För alla resenärer till hajj kräver de saudiska myndigheterna att man kan uppvisa intyg på genomförd vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker, med så kallat tetravalent vaccin mot meningokocker av typer A,C,Y och W135 (i Sverige förekommande vacciner som marknadsförs under namnen Menveo och Nimenrix). Resenärer måste visa upp ett intyg om vaccination som ska ha utförts mellan 10 dagar och 5 år före inresan till Saudiarabien. Det ska framgå av intyget vilket vaccin som givits.

Utöver detta rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa för de som tillhör riskgrupperna för att drabbas av svår sjukdom, samt att man i likhet med andra resor till utlandet ser över sitt vaccinationsskydd mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, röda hund och påssjuka.

Resenärer som passerar genom vissa länder i Central- och Sydamerika, Afrika och Asien måste även kunna uppvisa giltigt vaccinationsintyg avseende gula febern och polio.

Pågående spridning av mers i Saudiarabien

Middle east respiratory syndrome (mers) är en virusorsakad luftvägsinfektion som kan ge mycket svår sjukdom, cirka 35 procent av de drabbade har avlidit till följd av sjukdomen. Trots att sjukdomen cirkulerat i flera länder på Arabiska halvön sedan 2012 har inga sjukdomsutbrott konstaterats i samband med hajj. Spridningen har till största delarna skett genom kontakt med infekterade kameldjur eller genom fortsatt spridning inne på sjukhus i bland annat Saudiarabien.

Kolerautbrott i Jemen

Just nu pågår ett mycket stort utbrott av kolera i Saudiarabiens grannland Jemen. Detta har inte anmälts som något hinder för resor till och från landet men är bra att känna till även för svenska resenärer. Det finns ett oralt vaccin mot kolera, Dukoral, som även har viss effekt mot turistdiarré. Viktigast är dock god handhygien och rehydrering vid diarré.

Försiktighetsåtgärder inför, under och efter resa

Försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot allvarliga infektioner inför, under och efter resa till hajj:

 • Rådfråga läkare inför resa om du har någon kronisk sjukdom som kan öka risken för att insjukna i svår sjukdom.
 • Var noggrann med handhygienen: tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller våtservetter, alternativt använd handdesinfektion om det inte finns synlig smuts.
 • Undvik kontakt med djur, i synnerhet kameler.
 • Undvik direktkontakt med personer som uppvisar hosta, diarré eller andra infektionssymtom.
 • Undvik närkontakt med andra människor om du själv blir sjuk.
 • Om du inte känner dig frisk när du kommer hem, kontakta sjukvården per telefon och berätta om din resa, så att du då kan hänvisas till rätt sjukvårdsmottagning.
 • Om du insjuknar med luftvägssymtom, feber och hosta under resan, eller upp till två veckor efter hemkomsten, informera sjukvården tydligt om i vilket område du har rest.

Läs mer

WHO:s publikation avseende hälsoråd och vaccinationer inför hajj 2017 (på engelska)

Saudiarabiens hälsoministerium om hajj 2017 (på engelska)

Vaccination mot meningokocker

Tidigare publicerad nyhet om vaccination mot säsongsinfluensa (november 2016)

WHO:s information om mers i samband med pilgrimsresor (på engelska)

Sjukdomsinformation om mers

Kartläggning av infektionsrisker i samband med hajj (vetenskaplig artikel på engelska)

Riskbedömning från Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Kategori: Nyhet