Information från vetenskapliga källor, expertnätverk samt internet visar att användning av substansen innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.

Cyklopropylfentanyl tillhör gruppen opioider och är strukturellt relaterad till fentanyl. Det finns misstanke om att cyklopropylfentanyl säljs och benämns under namnet "4-me-MAF" eller liknande.

Fentanyl och varianter av substansen säljs via internet i form av nässprayer, pulver och tabletter med okontrollerat innehåll. Fentanyl och varianter av fentanyl har orsakat och orsakar många allvarliga förgiftningar och dödsfall.

Folkhälsomyndigheten utreder och bevakar nya psykoaktiva substanser och lämnar kontinuerligt förslag till regeringen, som fattar besluten om hur substanserna ska regleras.

Kategori: Nyhet