Verksamhetsbidrag för arbete inom området psykisk hälsa eller suicidprevention

Publicerat

Ansökan är nu öppen för ideella organisationer som arbetar med att främja psykisk hälsa eller förebygga psykisk ohälsa och suicid att söka bidrag till sin verksamhet för nästa år.

Bidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa eller suicidprevention. Ett annat syfte är att förstärka organisationernas utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad. Totalt fördelas högst 15 miljoner kronor årligen.

Folkhälsomyndigheten fördelar bidrag för år 2018 under förutsättning att regeringen beviljar medel.

Sista ansökningsdag är den 6 oktober 2017.

Läs mer

Läs mer om utlysningen här [Länk borttagen]

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan