Det vanligaste hälsoproblemet hos barn och unga i migration är psykisk ohälsa och barnens tillstånd riskerar att förvärras under asylprocessen. Arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa är angeläget och kräver insatser från flera olika samhällsaktörer.

Folkhälsomyndigheten har nu fördelat 10 miljoner kronor till 17 organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete riktat till barn och unga i migration.
Bidragen har tilldelats rikstäckande organisationer som riktar sig till utövare på regional och lokal nivå samt organisationer av riksintresse.

Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som kommun, landsting och statliga myndigheter vidtar för att förebygga psykisk ohälsa och suicid hos barn och unga i migration i åldern 0–24 år.

– Vi vill med de här bidragen stärka den ideella sektorns främjande och förebyggande arbete som riktas till barn och unga i migration. Detta för att förbättra hälsan inom gruppen, och öka jämlikheten i hälsa mellan barn i migration och övrig befolkning, säger Anja Romqvist, projektledare på Folkhälsomyndigheten.

Totalt ansökte 32 organisationer om att få sammanlagt drygt 24 miljoner kronor i verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten, som hade regeringens uppdrag att fördela totalt 10 miljoner kronor för verksamhet som genomförs under perioden 1 juli–31 december 2017.

Organisationer som har fått bidrag ska redovisa hur pengarna använts senast den 31 januari 2018.

Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar för ekonomisk- och verksamhetsredovisning till de som beviljats medel under september 2017.

Läs mer

Här kan du läsa mer om uppdraget och se vilka organisationer som har beviljats bidrag

Kategori: Nyhet