På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att följande ämnen, som tidigare har varit klassade som hälsofarliga varor, regleras som narkotika från och med den 12 december 2017(SFS 2017:951):

  • Cyklopropylfentanyl, 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF), tetrahydrofuranfentanyl (THF-F) och metoxiacetylfentanyl som alla tillhör gruppen syntetiska opioider.

Även två ämnen som sedan tidigare inte är klassade regleras som narkotika:

  • ALD-52 och ETH-LAD som tillhör gruppen hallucinogena substanser.

Från och med den 12 december krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Samtidigt regleras följande ämnen som hälsofarlig vara (SFS 2017:952):

  • U-48800, bensoylfentanyl, tetrametylcyklopropanfentanyl och 3-fenylpropanoylfentanyl som tillhör gruppen syntetiska opioider.
  • 4-AcO-MET som tillhör gruppen tryptaminer.
  • 4F-alfa-PiHP och 4-fluor-N-etylpentedron (4F-NEP) som tillhör gruppen syntetiska katinoner.
  • 6-EAPB som tillhör gruppen arylalkylaminer

Från och med den 12 december krävs tillstånd för hantering av vissa hälsofarliga varor för dessa ämnen. Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor).

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete med klassificering av missbrukssubstanser

Kategori: Nyhet