Beslutet om att upphäva föreskrifterna om lagerdeklaration av vin och druvmust (2015:2) fattades den 7 december 2017. Det innebär att skyldigheten att lämna vin och druvmustdeklaration nu kommer att förfalla. Anledning till upphävandet är att Sverige inte längre är skyldigt att lämna dessa uppgifter till EU. Folkhälsomyndigheten har därför inte några skäl att föreskriva om lagerdeklaration av vin och druvmust.

Kategori: Nyhet