Ingen ökning av antalet hivfall

Publicerat

I Sverige har det totala antalet rapporterade hivfall legat stabilt på cirka 450 fall per år (2010-2016). Övervakning av hiv i Sverige visar att den inhemska spridningen minskar.

För att upprätthålla det framgångsrika preventiva arbetet i Sverige, behövs fortsatt stöd, testning och rådgivning i hälso-och sjukvården för att tidigt upptäcka hiv.

Läs mer statistik om hiv

Hiv i Sverige 2016

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan