För att upprätthålla det framgångsrika preventiva arbetet i Sverige, behövs fortsatt stöd, testning och rådgivning i hälso-och sjukvården för att tidigt upptäcka hiv.

Läs mer statistik om hiv

Hiv i Sverige 2016

Kategori: Nyhet