Kunskap om problem med spel om pengar

Från den 1 januari 2018 finns spelmissbruk med i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner, landsting och regioner blir ålagda att både förebygga och behandla spelproblem, liksom de i dag har en skyldighet att förebygga och behandla missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande substanser. De ska också aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar. Barn som har föräldrar eller andra vuxna i hemmet med allvarliga spelproblem ska få råd och stöd.

Lagändringen innebär en omställning för många kommuner och landsting/regioner. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram ett kunskapsstöd om spelproblem, förebyggande åtgärder som kan ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete. Kunskapsstödet finns på spelprevention.se.

Socialstyrelsen har också tagit fram ett kunskapsstöd som är inriktat på stöd och behandling, och kommer vid årsskiftet att ge ut behandlingsrekommendationer när det gäller spelproblem.

Den 23 januari 2018 anordnar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ett gemensamt seminarium. Under dagen diskuteras vad lagändringen innebär och båda myndigheternas kunskapsstöd presenteras. Seminariet är kostnadsfritt och äger rum i Stockholm och det går även att delta via ett webbinarium. Det riktar sig till yrkesverksamma personer och beslutsfattare inom kommuner, region/landsting, och myndigheter som kommer i kontakt med frågor relaterade till problem med spel om pengar.

Läs mer

Intervju med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson om ändringen i socialtjänstlagen

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

Läs mer om förebyggande arbete på spelprevention.se

Stödlinjen – information till dig som yrkesverksam

Kategori: Nyhet