Under vecka 49 gick antalet laboratorieverifierade fall av influensa över gränsvärdet för epidemistart, vilket är ett tecken på att influensan nu har börjat spridas i befolkningen.

Influensaaktiviteten är låg men ökande, och fall rapporteras från nästan hela landet.

De kommande ledigheterna i samband med jul- och nyårshelgerna kan bidra till en inbromsning av epidemin. Erfarenheter från tidigare säsonger visar att ökningen av influensaaktiviteten brukar avta under julledigheten och sedan ta fart igen när många återvänder till arbete och skola efter årsskiftet.

Influensaaktiviteten väntas nå toppen i februari.

Eftersom säsongens epidemi nu har startat är det hög tid att vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp, då det tar upp till två veckor att få skydd av vaccinet. Personer 65 år och äldre, gravida samt personer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd rekommenderas vaccination för att skydda sig mot svår sjukdom.

Läs mer

Läs mer om vaccin mot influensa och vilka som rekommenderas vaccination

Läs veckans influensarapport

Kategori: Nyhet