Utveckling och skillnader i kommunernas ANDT-förebyggande arbete

Publicerat

Kommuner som avsätter mer arbetstid för samordning och planering av sitt förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) har bättre förutsättningar för arbetet och gör fler förebyggande aktiviteter. Det visar Folkhälsomyndighetens nya faktablad om utveckling och skillnader baserat på Länsrapportens undersökning.

I fyra faktablad presenterar Folkhälsomyndigheten utvecklingen av det lokala ANDT-förebyggande arbetet, inklusive tillsynsarbetet enligt alkohollagen och tobakslagen i Sverige.

Några av resultaten från faktabladen visar att:

  • Majoriteten av kommunerna deltog i länsstyrelsernas nätverk och upplevde ett stöd av dessa.
  • Andelen kommuner som hade samordnare för det ANDT-förebyggande arbetet ökade något under perioden 2011–2016.
  • Förutsättningarna för det förebyggande arbetet är bättre i kommuner som avsätter mer arbetstid för samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet.
  • Tillsynsbesöken av serveringstillstånd varierade över perioden, med en viss ökning 2011–2013 följt av en minskning de följande tre åren. Den största minskningen kan noteras för tillsynsbesök nattetid.
  • Tillsyn av rökförbudet på skolgårdar ökade varje år men tillsynsbesöken ligger fortfarande på låga nivåer i förhållande till antal skolor.
  • Stora kommuner, kommuner med hög mediannettoinkomst eller stor andel med längre utbildning har ofta bättre förutsättningar för det ANDT-förebyggande arbetet.

Faktabladen riktar sig till regionala och lokala ANDT-samordnare och tillsynshandläggare, politiker, beslutsfattare och andra som är intresserade av att följa upp det ANDT-förebyggande arbetet. Innehållet baseras på ett urval av data som Folkhälsomyndigheten varje år samlar in i en webbaserad undersökning, kallad Länsrapportens undersökning, som är riktad till samtliga länsstyrelser och kommuner.

Kommunala data från Länsrapportens undersökning kan hämtas i statistikverktyget Indikatorlabbet, som finns i Folkhälsomyndighetens ANDT-uppföljningssystem.

Läs faktabladen

Länsstyrelserna stödjer genomförandet av den nationella ANDT-politiken

Kommunala förutsättningar för det ANDT-förebyggande arbetet 2011–2016

ANDT-förebyggande aktiviteter i kommunerna 2011–2016

Skillnader mellan kommuner utifrån befolkningens storlek, utbildning och inkomst

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan