Respiratoriskt syncytial virus (RSV eller RS-virus) är en vanlig orsak till luftvägsinfektion. Den liknar oftast en vanlig förkylning, men små barn, och framför allt spädbarn, kan bli svårt sjuka och ibland behöva sjukhusvård. Även äldre personer och andra infektionskänsliga personer kan drabbas hårdare av en RS-infektion.

Antalet rapporterade RSV fall nådde under vecka 5 en hög nivå för säsongen. Sedan säsongsövervakning startade vecka 40 2016 har fler än 3 000 fall av RSV rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Vid samma tidpunkt förra året hade drygt 500 fall rapporterats.

RSV brukar uppträda i ett mönster med omväxlande kraftiga och milda säsonger vartannat år (se figur). Årets säsong har hittills följt säsongen 2014–2015, vilket även den karakteriserades som ett tidigt och högt år, med fler än 5 000 laboratoriebekräftade fall. Det är sannolikt att RSV aktiviteten kommer att vara hög under resten av februari för att sjukna någon gång under mars.

Figur. Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, vecka 40 2000 till aktuell vecka.

Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, vecka 40 2000 till aktuell veckadiagram av antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus

RS-virus i korthet

  • RS-virus sprids vid nära kontakt med infekterade personer, via droppar i nysningar och hostningar eller genom kontakt med smittade föremål.
  • God handhygien är ett bra sätt att undvika smitta.
  • För de sköraste spädbarnen finns förebyggande behandling.

Läs mer

Information från 1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om RSV

Folkhälsomyndighetens veckorapporter om RSV

Kategori: Nyhet