Enligt myndigheterna har utbrottet fått en relativt stor geografisk spridning sedan i början av året. Fram till den 6 februari hade 921 misstänkta fall rapporterats, varav 189 är bekräftade fall av gula febern. Sjukdomen sprids via myggor och orsakas av ett virus. Många som smittas blir bara obetydligt sjuka eller inte sjuka alls. Men för dem som utvecklar sjukdomen är dödligheten hög, 20 till 50 procent.

Sjukdomsinformation om gula febern.

Snabbt förlopp och stor geografisk spridning

Sjukdomsutbrottet berör för tillfället flera delstater i landets sydöstra delar men de allra flesta fall rapporteras från delstaten Minas Gerais. Risken finns att fler områden drabbas. Exempelvis angränsar delstaten Rio de Janeiro till drabbade delstater, men därifrån har det ännu inte rapporterats några fall. Delstaten Sao Paulo har rapporterat både misstänkta och bekräftade fall men residensstaden, med samma namn, har ännu inte drabbats.

Låg immunitet

Vaccinationstäckningen mot gula febern är förhållandevis låg för befolkningen i södra och östra Brasilien eftersom viruset inte har ansetts utgöra ett hot i dessa områden. Myndigheterna har nu beställt 11,5 miljoner doser vaccin och påbörjat stora vaccinationsinsatser i de drabbade områdena, samt vid gränsområden i angränsande delstater, för att hindra fortsatt spridning.

I Brasiliens västra och norra delar har gula febern förekommit länge och är svår att utrota, eftersom viruset också sprids bland apor. Under senare år har dock relativt få sjukdomsfall rapporterats.

Vaccination och myggprevention

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i Brasilien kontinuerligt. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar sedan tidigare vaccination mot gula febern för resenärer till Brasilien, med undantag för landets östkust. På grund av utbrottet har rekommendationen utökats till att gälla även delstaterna Bahia, Espírito Santo och Rio de Janeiro. Eftersom situationen kan förändras snabbt rekommenderas resenärer att ta kontakt med en vaccinationsmottagning för aktuell bedömning inför resor till Brasilien.

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken att smittas av gula febern och andra myggöverförda infektioner såsom denguefeber och zikavirus. Myggmedel och heltäckande kläder, främst under kvällstid då myggorna är som mest aktiva, kan minska risken för stick, liksom att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering.

Fakta

Vaccin mot gula febern

Vaccinet som ges mot gula febern är godkänt från och med 9 månaders ålder. Det ska inte ges till personer med nedsatt immunförsvar eller till personer med allvarliga allergier mot ägg, kyckling eller gelatin. För vissa grupper såsom gravida kvinnor och personer över 60 år rekommenderas inte vaccination om denna inte är absolut nödvändig.

För mer information och rådgivning gällande gula febern-vaccination hänvisar Folkhälsomyndigheten till närmaste vaccinationsmottagning.

Berörda delar av Brasilien

WHO:s ordinarie rekommendation om vaccination mot Gula febern rör följande områden i Brasilien: Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (inklusive huvudstaden Brasília), Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima och Tocantins, samt vissa områden i delstaterna Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina och Sao Paulo. Rekommendationen gäller även sevärdheten Iguazu Falls. På grund av utbrottet rekommenderar WHO dessutom vaccination för resenärer till delstaterna Bahia, Espírito Santo och Rio de Janeiro.

Kategori: Nyhet