Provtagning visar att förekomsten av campylobacter i kycklingflockar och antalet campylobacter i kycklingkött var mycket högre på svenska kycklingar förra året än tidigare år. Förekomsten av campylobacter hos kycklingar i de flesta andra länder är dock betydligt högre.

– I det övervakningsprogram som finns sedan flera år tillbaka ser vi att 2016 var ett år med betydligt mer campylobactersmitta än tidigare år. Vi vet sedan tidigare att vi alltid har en topp av campylobactersmitta under sommaren men vanligtvis går antalet ner under hösten. Så var det inte förra året. I genomsnitt var cirka 20 procent av flockarna fortfarande smittade i november och december, säger epidemiolog Elina Lahti, SVA.

Insatser krävs

Antalet personer som blir sjuka av campylobacter är extremt högt i Sverige jämfört med läget för några år sedan, och det fortsätter att öka. I fjol rapporterades totalt nästan 6 900 personer sjuka efter att ha smittats i landet. Det är en fördubbling av antalet inhemska fall de senaste fem åren.

– Vi ser väldigt allvarligt på situationen. Infektion med campylobacter kan ge mycket svår sjukdom, och insatser behövs för att minska risken att bli smittad av kycklingkött, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Riktlinjer granskas

Jordbruksverket, SVA och Livsmedelsverket har en dialog med branschen för att få utvecklingen att vända. De svenska kycklingproducenterna har tidigare lyckats få ner förekomsten av campylobacter kraftigt. Men för ett par år sedan vände trenden. Nivån ligger fortfarande under genomsnittet i EU, men utvecklingen går åt fel håll.

– Det är viktigt att producenter, slakterier och transportörer följer de rutiner som rekommenderas och tar det försämrade läget på allvar. Vi vet att branschen gjort stora ansträngningar för att komma tillrätta med problemet men det har inte gett den effekt som vi vill. Vi granskar nu branschens egna riktlinjer för det frivilliga övervakningsprogrammet för att se om det kan bli mer effektivt, säger Lena Hult, smittskyddssamordnare på Jordbruksverket.

Råd som skyddar mot smitta

Konsumtionen av färsk kyckling har ökat i Sverige de senaste åren. Frysning minskar en stor del av de bakterier som kan finnas på köttet. All rå kyckling ska dock hanteras med särskild noggrannhet, oavsett om den kommer från Sverige eller är importerad eller om den är färsk eller fryst.

– Som konsument kan man göra mycket för att minska risken för att smittas. Tvätta händerna, genomstek kycklingkött och använd inte samma kniv och skärbräda till rå kyckling som till annan mat, säger Livsmedelsverkets smittskyddssamordnare Mats Lindblad.

Läs mer:

Läs Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om campylobacterinfektion

Läs Livsmedelsverkets information och hygienråd om campylobacter

Läs SVA:s information om campylobacterprogrammet

Läs Jordbruksverkets information om campylobacter

Kategori: Nyhet