Sedan oktober 2016 har flera länder i Europa, däribland Spanien, Nederländerna, England och Tyskland, uppmärksammat ett ökande antal fall av hepatit A bland framför allt vuxna män. De flesta personerna har insjuknat under december och januari. Det europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC, följer situationen och gör riskbedömningar kontinuerligt.

Majoriteten av de insjuknade personerna tillhör gruppen män som har sex med män (MSM). Den främsta smittvägen misstänks vara sexuell smitta.

Molekylärbiologisk analys av viruset visar att det är tre olika varianter av genotypen IA som sprids i de olika länderna och ger upphov till utbrotten. I Sverige kan fyra personer kopplas till två av utbrotten. Tre av dessa personer hade rest till länder i Europa innan de insjuknade.

ECDC föreslår nu att samtliga länder erbjuder vaccination till personer i aktuella riskgrupper. Läs mer om rekommendationer kring vaccination här.

Hepatit A i korthet:

  • Hepatit A-virus orsakar en inflammation i levern och utsöndras via avföringen.
  • Viruset kan smitta via förorenade livsmedel eller vatten. Viruset dör vid upphettning. Smitta kan också överföras sexuellt, så som vid de utbrott som nu är aktuella i Europa.
  • Vaccination mot hepatit A ger ett bra skydd mot sjukdomen.
  • God handhygien, inte minst vid toalettbesök samt vid all mathantering, är viktigt när det gäller att komma till rätta med fortsatt smittspridning.

Läs mer

Sjukdomsinformation om hepatit A

Läs information om utbrotten från ECDC (engelska)

Kategori: Nyhet