Fördelning av statsbidrag för hiv/STI-prevention klar

Publicerat

Nu har Folkhälsomyndigheten beslutat hur statsbidraget för förebyggande av hiv och vissa andra smittsamma sjukdomar ska fördelas i år.

I enlighet med uppdrag i Folkhälsomyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2017 har myndigheten nu beslutat om fördelning av statsbidrag till ideella organisationer på regional och lokal nivå för insatser mot hivinfektion. Medlen kanaliseras genom landsting och vissa kommuner, som också beviljas medel för denna hantering.

Uppdraget ersätter den tidigare fördelningsprocessen av medel utifrån förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion.

Totalt fördelas 41 miljoner kronor varav 39 miljoner kronor går till ideella organisationer på lokal och regional nivå och 2 miljoner kronor går till landsting och kommuner för hantering av bidragen.

Läs mer

Se listan över beviljade medel här (PDF, 311 kB)

Läs regeringens beslut här - Uppdrag om statsbidrag till ideella organisationer på regional och kommunal nivå (PDF, 215 kB)

Kategori: Nyhet

Kontakt

Gabriella Hök
Tfn: 010-205 20 28

Kontakt

Malin Wallin
Tfn: 010-205 27 63

Observera

Nyhetstexterna är aktuella när de publiceras men uppdateras inte.

Gå till toppen av sidan