Under 2016 rapporterades fall från stora delar av östra Kina och även från Hongkong och Macao. Majoriteten av de smittade har haft nära kontakt med fjäderfä. Om människor infekteras med denna typ av fågelinfluensavirus kan det ge allvarlig sjukdom. Viruset orsakar framför allt lunginflammation, men kan också ge komplikationer i njurar och andra organ.

Även smitta från fåglar till människa är ovanligt och det är relativt få fall om man ser till antalet personer som har fågelkontakter i Kina.

Undvik fågelmarknader och ha god handhygien

För att minska risken att utsätta sig för smitta vid resa till länder där fågelinfluensa förekommer bör man undvika att besöka marknader där levande djur och fåglar säljs, så kallade "wet markets". Man bör också i övrigt undvika kontakt med levande fåglar eller fågelspillning. Dessutom är noggrann handhygien viktigt, och att endast äta kött från fågel om det är väl genomstekt.

Om man insjuknar med luftvägssymtom efter vistelse i områden där smitta förekommer och behöver söka vård ska man informera om var man rest.

Enstaka fall av smitta mellan människor kan inte uteslutas, men anses vara mycket ovanligt enligt kinesiska myndigheter. Fall bland turister är extremt ovanligt.

Ökad övervakning och beredskap krävs enligt WHO

I januari uppmanade Världshälsoorganisationen (WHO) att världens länder bör öka övervakningen av all typ av fågelinfluensa för att motverka ytterligare spridning. Sedan november har cirka 40 länder rapporterat nya utbrott av olika varianter av fågelinfluensa bland fåglar. WHO har därför ökat sin beredskap.

Majoriteten av de olika fågelinfluensatyperna som nu sprids i världen bedöms inte vara farlig för människor. Det gäller exempelvis den typ som har förekommit bland både tama och vilda fåglar i Sverige. Jordbruksverket har mer information om fågelinfluensa här.

Folkhälsomyndigheten följer noga utvecklingen av H7N9 och andra varianter av fågelinfluensa. Folkhälsomyndigheten har även de metoder som krävs för att diagnosticera olika typer av fågelinfluensa.

Kategori: Nyhet