Konferensen 10th European Public Health Conference är en arena för kunskapsspridning, utbyte av erfarenheter och debatt för forskare, beslutsfattare och praktiker inom folkhälsa, hälso- och sjukvård samt utbildning i Europa. Temat för årets EPH är "Sustaining resilient and healthy communities"; hur skapar vi ett hållbart samhälle och god folkhälsa.

Inlämning av abstracts, korta vetenskapliga sammanfattningar, online är nu öppen fram till den 1 maj.

EPH hålls på Stockholmsmässan i Stockholm den 1–4 november 2017. Konferensen arrangeras av The European Public Health Conference Foundation, the European Public Health Association (EUPHA) i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Svensk Socialmedicinsk förening, Karolinska Institutet, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Stockholms stad, Forte, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen.

Mer information om konferensen, anmälan och inlämning av abstracts finns på konferensens webbplats

Kategori: Nyhet