I maj 2014 deklarerade WHO i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Då utfärdades bland annat tillfälliga rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder.

Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 7 februari 2017 (12th IHR Emergency Committee Meeting).

Fyra länder är för närvarade direkt drabbade av polio:

  • Afghanistan och Pakistan, där det fortfarande finns spridning av polio lokalt samt spridning av polio till andra länder.
  • Nigeria och Demokratiska folkrepubliken Laos, där det har funnits spridning av både vildtypspolio och/eller vaccinderiverade poliovirus (VDPV) lokalt under 2016.

För dessa fyra länder kommer de tillfälliga vaccinationsrekommendationerna att fortsätta gälla.

Kamerun, Ekvatorialguinea, Chad, Niger och Centralafrikanska republiken klassas som länder utan endemisk spridning, men som fortfarande är sårbara för importfall av polio. Ukraina, Madagaskar, Burma och Ekvatorialguinea klassas som länder som är fortfarande sårbara för uppkomst och spridning av VDPV. För dessa länder gäller WHO:s rekommendation att verkställa bland annat en förstärkt övervakning och fortsatta vaccinationsinsatser bland befolkningen för att minimera risken.

Viktigt att se över vaccinationsskyddet vid resa

I den rådande situationen är det viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Barn bör vara grundvaccinerade före resan. Vuxna som tidigare har fått fyra doser av poliovaccin bör fylla på med en femte dos om det har gått tio år sedan den senaste dosen.

Vid längre tids vistelse (mer än fyra veckor) i ett poliodrabbat land rekommenderar WHO, som en tillfällig åtgärd, att alla resenärer – oavsett ålder – ges en extrados av poliovaccin om det har gått mer än tolv månader sedan den senaste dosen.

Ingen risk för poliospridning i Sverige

I Sverige har vaccinationstäckningen i barnvaccinationsprogrammet för poliovaccin under många år legat över 97 procent, vilket gör att vi har en hög immunitet i hela befolkningen. Det finns därför ingen risk för spridning av polio i Sverige. Folkhälsomyndigheten har ett nationellt övervakningsprogram i samarbete med de svenska mikrobiologiska laboratorierna där prover från konstaterad enterovirusorsakad meningoencefalit analyseras för att utesluta poliovirus.

Läs mer

Läs WHO:s uttalande från mötet den 7 februari 2017 (engelska)

Uttalande från WHO-mötet, Twelfth meeting of the Emergency Committee under the International Health Regulations (2015) regarding the international spread of poliovirus

Sjukdomsinformation om polio

Information om poliovaccination

Kategori: Nyhet