Som Folkhälsomyndigheten tidigare har informerat om (både i oktober, december och tillsammans med andra myndigheter i februari) har ovanligt många personer smittats av campylobacter i Sverige sedan sensommaren 2016. Allt pekar mot att svenskproducerad färsk kyckling ligger bakom den kraftiga ökningen av antalet insjuknade, så som har varit fallet vid utbrott 2014 och 2015.

Campylobacter är en tarmbakterie som finns hos bland annat fåglar. Den kan förorena köttet och då orsaka sjukdom hos den som får i sig bakterien.

Folkhälsomyndigheten presenterar nu uppdaterade siffror över antalet inhemskt smittade varannan vecka, med start vecka 8. Syftet är att följa utvecklingen noga, och att se om de åtgärder som kycklingbranschen ska ha vidtagit – bland annat förbättrade hygienrutiner i samband med transporter och slakt – ger önskvärd effekt.

Läs mer

Här finns statistik över antalet fall

Kategori: Nyhet